جمعه ۲۱ مرداد ۰۱

اصول برداشت قارچ در سالن پرورش

آموزش توليد و پرورش قارچ دكمه اي و صدفي ، پرورش قارچ در منزل ، توليد قارچ ، پرورش قارچ ، كتاب و فيلمهاي آموزشي پرورش قارچ

اصول برداشت قارچ در سالن پرورش

۴,۰۵۱ بازديد
اصول برداشت قارچ در سالن پرورش
برداشت زماني صورت مي گيرد كه كلاهك قارچ در حد مطلوب رشد كرده ولي باز ندشه باشد
تيغه ها مشخص نباشند در اين زمان معمولاً سطح كلاهك پهن شده و قطر آن به 5/2 تا 8 سانتيمتر مي رسد
در دماي 18 درجه سانتيگراد اندام باردهي قارچ طي 8 تا 10 روز به حداكثر رشد از نظر وزن و اندازه رسيده و آماده برداشت مي شود و توليد و رشد اندام باردهي قارچ در مدت زمان 6 تا 8 هفته  (42 تا 48 روز) طول مي كشد. طي اين مدت به تدريج اندام باردهي رشد كرده و طي چين ها متعدد بايد برداشت شود، فاصله هر چين از چين قبل حدود 7 تا 10 روز است. در حد فاصل بين دو چين نيز معمولاً چند كلاهك بالغ ممكن است به وجود آيد كه مي توان آن را برداشت كرد و پس از هر چين بايد بستر آبياري و طي مدت زمان رشد رطوبت خاك پوششي در حد اشباح نگه داشته شود
( كمبود رطوبت نسبي باعث مي شود قارچ چرمي شود و وزنش سبك شود

براي چيدن قارچ كمي كلاهك را به سطح بستر فشار داده و سپس به آرامي پيچ مي دهند و به طرف بالا مي كشند تا از خاك خارج شود چنانچه ذرات خاك و مسليوم به كلاهك چسبيده باشد با يك كاتر تيز كلاهك را تميز مي نمايند. يك روش ديگر براي برداشت اين است كه كلاهك هاي رسيده را با يك كاتر تيز و استريل از سطح خاك بريده و جمع آوري مي كنند * سپس به كمك كاتر بقاياي گوشتي كلاهك (ساقه) كه در خاك باقي مانده است را از خاك خارج مي كنند.(چون باعث كپك مي شود)

چاله هاي ايجاد شده در سطح بستر نيز دوباره با خاك پوششي استريل پر مي شود پس از هر برداشت بايد تمامي اندام هاي گوشتي قارچ يا اندام هاي باردهي كه از بين رفته اند را از سطح بستر جمع آوري مي كنيم
ميزان محصول با كيفيت كمپوست و نحوه مديريت سالن هاي توليد پرورش قارچ رابطه مستقيم دارد
در كشورهاي غربي كه تكنولوژي پيشرفته در اختيار دارند ميزان متوسط محصول بالغ بر 30 تا 40 كيلوگرم در مترمربع مي باشد. در كشور ما ميزان برداشت بسيار متغير است به حدود 6 تا 20 كيلوگرم در مترمربع مي رسد
از 1 تُن كاه خشك مي توان حدود 5/2 تن كمپوست تهيه كرد كه اين مقدار كمپوست مي تواند به طور متوسط 450 كيلوگرم قارچ برداشت كند
135 كيلوگرم برداشت نامناسب است. معمولاً بيشترين محصول در چين هاي اول و دوم برداشت مي شود و كاهش محصول در هر دو چين نسبت به چين قبل مشاهده مي شود

اصول چيدن جعبه هاي سالن قارچ
پس از انجام عمل بذرپاشي جعبه ها را تا 4 تا 5 رديف روي هم قرار مي دهند، رديف هاي جعبه از سقف و از رديف بعدي بايد در حدود 1 متر فاصله داشته باشد تا عمل تهويه به راحتي صورت گيرد. بين هر رديف از جعبه ها نيز بايد حدود 20 تا 25 سانتيمتر فاصله وجود داشته باشد تا اجراي كارهاي مختلف از قبيل خاك دهي، آبياري، چيدن قارچ و ... به راحتي صورت گيرد
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.