پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

همه چيز در مورد اتاق پرورش قارچ

آموزش توليد و پرورش قارچ دكمه اي و صدفي ، پرورش قارچ در منزل ، توليد قارچ ، پرورش قارچ ، كتاب و فيلمهاي آموزشي پرورش قارچ

همه چيز در مورد اتاق پرورش قارچ

۷,۲۲۷ بازديد
همه چيز در مورد اتاق پرورش قارچ
طرز كاشت قارچ در اتاق پرورش:
براي پرورش قارچ پس از آماده شدن كود آنرا به داخل سالن انتقال داده و روي سطح هر رديف به ضخامت 15 سانتي متر كود را گسترده و سطح آنرا كاملا مسطح مي نمايند و اين عمل را بايستي خيلي به سرعت و بدون آنكه كود حرارت خود را از دست بدهد انجام داد. پس از تكميل و انجام كار كليه درها و منافذ را بسته و مدت چهار روز كود را بحالت خود واگذار كنيد تا درجه حرارت كود و محيط اطاق بالا برود و حدود 54 تا 60 درجه برسد و اين حرارت به مدت 30 -48 ساعت ثابت باقي بماند، بعد از آن درجه حرارت كود پائين آمده و به 54 درجه مي رسد. اين عمل را عرق كردن محيط كشت مي نامند در حقيقت در اين حرارت قسمت اعظم از محيط در اثر حرارت زياد ضد عفوني شده و لارو حشرات و غيره از بين مي روند.
از اين تاريخ به بعد تا مدت 5 روز درجه حرارت محيط بستر 10 - 12 درجه پائين مي آيد تا آنكه درجه حرارت به 23 الي 24 درجه مي رسد. اين درجه حرارت براي كاشت قارچ مناسب خواهد بود.
 
نحوه اسكلت بندي اتاق پرورش قارچ

اسكلت بندي طبقات از نبشي 10 -12 كه با ضد زنگ رنگ شده باشد و يا از الوار چهار چوب 10 سانتي متري ساخته مي شود و بين ستونها چهار چوبي 5 سانتي متري پيش بيني مي گردد. فاصله ستونهاي عمودي از يكديگر 5/1 متر و اين فاصله در دو طرف بستر، بايستي حفظ گردد.
اتاق پرورش قارچ
تهيه بستر براي پرورش قارچ:
بهترين ماده براي پرورش قارچ، پهن اسبي و كاه مي باشد. براي تهيه كود جهت پرورش قارچ مقداري پهن اسبي و كاه را مخلوط نموده و در ابعاد مناسبي در حدود 3 متري آنرا انبار نموده و آنها را روي هم بخوبي بكوبيد.(لگد كنيد) تا متراكم شود بطوريكه از نفوذ باران به داخل آن جلوگيري گردد. پس از مدتي كوتاه عمليات تخمير داخل توده كود شروع مي شود و درجه حرارت محيط كود بالا مي رود. همچنين مي توان قبل از توده كردن كود مقداري آهك در حدود يك پنجم حجم پهن به آن اضافه و كاملا مخلوط كنيد. سپس آنرا توده نمود اين عمل باعث مي گردد كه عمل تخمير به تعويق بيافتد و در عين حال آمونياك توليد شده را جذب و علاوه بر آن مقداري از رطوبت اضافي كود را جذب نمايد. بعد از سه روز مجددا اين توده را برگ و هوا داده و آنرا مانند دفعه اول، انباشته و روي آنرا بكوبيد. سطح آنرا شيب دهيد تا آب باران به داخل آن نفوذ نكند و اين عمل به فاصله 4 - 2 روز، چهار تا شش مرتبه بايد تكرار گردد. لازم به يادآوريست كه چنانچه در مرحله اول به كود، آهك داده شده فاصله برگردان كود چهار روزه و در صورتيكه آهك داده نشده باشد فاصله برگردان كود دو روز مي باشد.
بايد توجه داشت كه بايستي دقت و مراقبت در نگهداري ميزان رطوبت و حرارت داخل توده به عمل آيد.
اتاق پرورش قارچ
زيرا هر اندازه مقدار رطوبت پهن زياد باشد، محيط داخل كود، اسيدي شده و كود غير قابل استفاده مي گردد. بخصوص در موقع برگردان كردن كود، چنانچه مشاهده شود كه كود بسيار خشك است، بايستي مقدار كمي غبار آب روي آن پاشيد، از علائم مشخصه ميزان رطوبت كود، آزمايش آنست، چنانچه مقداري كود را در دست بفشاريد، نبايستي قطرات آب، از لاي انگشتان(در هنگام فشار دادن) بچكد و فقط كافي است در اثر فشار به كود، كف دست، تر بشود. پس از آماده شدن بايستي اطاق پرورش را مجهز نمود.

اتاق پرورش قارچ:

عرض اتاق پرورش بايستي بحدي باشد كه بتوان از راهروهايي كه براي آن تعبيه مي گردد، براحتي عبور نمود( حدود 70 سانتي متر) عرض طبقات پرورش قارچ را نيز حداكثر 180 سانتي متر در نظر مي گيرند تا بتوان از دو طرف به وسط بستر قارچ دسترسي پيدا نمود و چنانچه طبقات پرورش قارچ در كنار ديوار باشد عرض آنرا حداكثر 90 سانتي متر قرار مي دهند. همچنين مي توان قارچ را در جعبه هاي چوبي در اندازه 60 در 90 سانتي متر و عمق 20 تا 25 سانتي متر پرورش داد. به منظور صرفه جويي در هزينه اوليه مي توان، هر طبقه را با تخته هاي سه سانتي متري به عرض 90 تا 180 سانتي متر پوشانده و كود را مستقيما كف هر طبقه ريخته و قارچ را در آن كاشت و به اين طرتيب احتياجي به جعبه هاي چوبي نخواهد بود. طبقه بندي ها معمولا در طول اطاق پرورش انجام مي گردد. روي سطح زمين نبايستي طبقه اي مستقر نمود، حداقل فاصله بين طبقه اول تا كف زمين 15 سانتي متر و فاصله هر طبقه از هم 60 سانتي متر مي باشد.
بطور معمول براي پرورش قارچ در خانه فقط سه طبقه در نظر مي گيرند و چنانچه اطاق به حد كافي وسيع باشد يك رديف در طول اطاق در مجاور ديوار و يك طبقه (دو طرفه) در وسط و يك طبقه در طرف ديگر اطاق قرار مي دهند بطوريكه دو راهرو به عرض 70 سانتي متر در دو طرف طبقه وسط، 180 سانتي متر باشد.
در يك اطاق بزرگ به طول 9 و عرض 5/6 متر مي توان مساحتي در حدود يكصد متر مربع براي پرورش قارچ آماده نمود كه از اين سالن در هر فصل برداشت مي توان استفاده نمود. و به 8 تا 850 كيلو قارچ دست يافت و چنانچه كاشت قارچ در جعبه هاي چوبي انجام گيرد توليد محصول از اين ميزان تا حدي بيشتر خواهد شد و در سالني به ابعاد 5/9 و عرض 5/6 متر تعداد 180 جعبه جايگزين مي گردد كه محصول آن در يك فصل برداشت به حدود يك تن مي رسد.
چنانچه محل پرورش قارچ محدود و كوچك باشد ميزان احتياج به كود و محليكه بايد آنرا تخمير نمود، متناسب مي باشد. لذا ترجيح داده مي شود يك محوطه بتوني به ابعاد 5/1 متر ساخته و در مجاور آن محلي براي خروج آب مازاد كود در نظر بگيرند كه فاضل آب را بتوان داخل سطل يا يك مخزن بتوني كوچك به ابعاد 40 سانتي متر وارد نمود. كف مخزن اصلي را به ضخامت 15 سانتي متر كاه ريخته و روي سطح كاه يك جعبه اي به ابعاد يك متر از جنس تور سيمي ضخيم كه شبكه سوراخهاي آن 5/0 سانتي متر  باشد بطوري قرار مي دهند كه از هر طرف با ديواره مخزن بتوني 25 سانتي متر فاصله داشته باشد و اطراف اين توري را از كاه پر نموده و داخل توري را از پهن اسبي مخلوط با كاه پر نموده و پهن را خوب متراكم نموده  و سطح كود را نيز بطور كنبد مانند توده نموده تا آب باران به داخل توده كود نفوذ ننمايد.
پس از 3 تا 4 روز به علت فعاليت باكتريهاي تخمير، درجه حرارت محيط توده به 70 درجه مي رسد و مقداري از حجم توده كم مي شود و در اين موقع تمام توده كودي را كه در مخزن قرار دارد براي هوادهي به محوطه مجاور توده برمي گردانند و در موقع برگرداندن كود بايستي سعي كرد حتي الامكان به تمام ذرات كود، هوا برسد تا اكسيژن مورد نياز باكتريهاي مخمر تامين گردد و پس از چند ساعت اين توده را مجددا به داخل مخزن بذري ريخته و سطح آنرا با كاه بحد كافي انباشته تا سطح كود گنبدي شكل بشود. چنانچه در مخزن كوچك مجاور محل تخمير فاضل آب جمع شده بوسيله سطل آنرا روي سطح كود مي پاشند تا رطوبت توده تامين گردد مدت عمليات بين 15 - 10 روز به طول مي انجامد و در اين مدت 3 - 4 مرتبه بايستي كود برگردان بشود. و در خاتمه دوره سوم يا چهارم كود به رنگ قهوه اي تيره در آمده و ذرات آن ترد و شكننده شده و بوي مطبوعي از آن به مشام مي رسد و چنانچه اين شرايط در كود مشاهده نشود دليل بر آن است كه عمليات تخمير به خوبي انجام نگرفته و در نحوه كار اشكالي وجود داشته است.

اتاق پرورش قارچ:

عرض اطاق پرورش بايستي بحدي باشد كه بتوان از راهروهايي كه براي آن تعبيه مي گردد، براحتي عبور نمود( حدود 70 سانتي متر) عرض طبقات پرورش قارچ را نيز حداكثر 180 سانتي متر در نظر مي گيرند تا بتوان از دو طرف به وسط بستر قارچ دسترسي پيدا نمود و چنانچه طبقات پرورش قارچ در كنار ديوار باشد عرض آنرا حداكثر 90 سانتي متر قرار مي دهند. همچنين مي توان قارچ را در جعبه هاي چوبي در اندازه 60 در 90 سانتي متر و عمق 20 تا 25 سانتي متر پرورش داد. به منظور صرفه جويي در هزينه اوليه مي توان، هر طبقه را با تخته هاي سه سانتي متري به عرض 90 تا 180 سانتي متر پوشانده و كود را مستقيما كف هر طبقه ريخته و قارچ را در آن كاشت و به اين طرتيب احتياجي به جعبه هاي چوبي نخواهد بود. طبقه بندي ها معمولا در طول اطاق پرورش انجام مي گردد. روي سطح زمين نبايستي طبقه اي مستقر نمود، حداقل فاصله بين طبقه اول تا كف زمين 15 سانتي متر و فاصله هر طبقه از هم 60 سانتي متر مي باشد.
بطور معمول براي پرورش قارچ در خانه فقط سه طبقه در نظر مي گيرند و چنانچه اطاق به حد كافي وسيع باشد يك رديف در طول اطاق در مجاور ديوار و يك طبقه (دو طرفه) در وسط و يك طبقه در طرف ديگر اطاق قرار مي دهند بطوريكه دو راهرو به عرض 70 سانتي متر در دو طرف طبقه وسط، 180 سانتي متر باشد.
در يك اطاق بزرگ به طول 9 و عرض 5/6 متر مي توان مساحتي در حدود يكصد متر مربع براي پرورش قارچ آماده نمود كه از اين سالن در هر فصل برداشت مي توان استفاده نمود. و به 8 تا 850 كيلو قارچ دست يافت و چنانچه كاشت قارچ در جعبه هاي چوبي انجام گيرد توليد محصول از اين ميزان تا حدي بيشتر خواهد شد و در سالني به ابعاد 5/9 و عرض 5/6 متر تعداد 180 جعبه جايگزين مي گردد كه محصول آن در يك فصل برداشت به حدود يك تن مي رسد.
چنانچه محل پرورش قارچ محدود و كوچك باشد ميزان احتياج به كود و محليكه بايد آنرا تخمير نمود، متناسب مي باشد. لذا ترجيح داده مي شود يك محوطه بتوني به ابعاد 5/1 متر ساخته و در مجاور آن محلي براي خروج آب مازاد كود در نظر بگيرند كه فاضل آب را بتوان داخل سطل يا يك مخزن بتوني كوچك به ابعاد 40 سانتي متر وارد نمود. كف مخزن اصلي را به ضخامت 15 سانتي متر كاه ريخته و روي سطح كاه يك جعبه اي به ابعاد يك متر از جنس تور سيمي ضخيم كه شبكه سوراخهاي آن 5/0 سانتي متر  باشد بطوري قرار مي دهند كه از هر طرف با ديواره مخزن بتوني 25 سانتي متر فاصله داشته باشد و اطراف اين توري را از كاه پر نموده و داخل توري را از پهن اسبي مخلوط با كاه پر نموده و پهن را خوب متراكم نموده  و سطح كود را نيز بطور كنبد مانند توده نموده تا آب باران به داخل توده كود نفوذ ننمايد.
پس از 3 تا 4 روز به علت فعاليت باكتريهاي تخمير، درجه حرارت محيط توده به 70 درجه مي رسد و مقداري از حجم توده كم مي شود و در اين موقع تمام توده كودي را كه در مخزن قرار دارد براي هوادهي به محوطه مجاور توده برمي گردانند و در موقع برگرداندن كود بايستي سعي كرد حتي الامكان به تمام ذرات كود، هوا برسد تا اكسيژن مورد نياز باكتريهاي مخمر تامين گردد و پس از چند ساعت اين توده را مجددا به داخل مخزن بذري ريخته و سطح آنرا با كاه بحد كافي انباشته تا سطح كود گنبدي شكل بشود.پرورش قارچ چنانچه در مخزن كوچك مجاور محل تخمير فاضل آب جمع شده بوسيله سطل آنرا روي سطح كود مي پاشند تا رطوبت توده تامين گردد مدت عمليات بين 15 - 10 روز به طول مي انجامد و در اين مدت 3 - 4 مرتبه بايستي كود برگردان بشود. و در خاتمه دوره سوم يا چهارم كود به رنگ قهوه اي تيره در آمده و ذرات آن ترد و شكننده شده و بوي مطبوعي از آن به مشام مي رسد و چنانچه اين شرايط در كود مشاهده نشود دليل بر آن است كه عمليات تخمير به خوبي انجام نگرفته و در نحوه كار اشكالي وجود داشته است.
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.