پنجشنبه ۳۰ فروردین ۰۳

آموزش توليد قارچ (بخش 2)

آموزش توليد و پرورش قارچ دكمه اي و صدفي ، پرورش قارچ در منزل ، توليد قارچ ، پرورش قارچ ، كتاب و فيلمهاي آموزشي پرورش قارچ

آموزش توليد قارچ (بخش 2)

۴,۵۰۰ بازديد
آموزش توليد قارچ (بخش 2)
بخش دوم آموزش
پس از برش دادن كيسه هاي كمپوست زمان آماده ساخت خاك پوششي ميرسد

خاكدهي كمپوست همانطور كه قبلا توضيح داده شده به 2 صورت انجام ميشود

1- خاكدهي خشك

2-خاكدهي مرطوب

روشهاي بالا به نوبت توضيح داده خواهد شد ولي لوازمي نيز قبل از شروع به كار احتياج خواهيم داشت

در سالن هاي بزرگ براي خاكدهي نياز به يك پيمانه براي اندازه زدن خاكها است . چراكه در زمان خاكدهي يك سالن با 500 كمپوست نميتوان در سالن براحتي ميران خاك ريخته شده بر كمپوست ها را اندازه زد يا به عبارت ديگر امكان كم و زياد شدن خاك بر روي كمپوست ها وجود دارد.

در ضمن اغلب سالن ها فضاي زيادي براي آماده كردن خاك در سالن ندارند و بنابراين خاك ها را در راهروي خارج سالن يا در بيرون از محل پرورش قــــارچ آماده ميكنند . پس براي راحتي در بيرون سالن خاكهاي پيمانه شده را به داخل سالن منتقل ميكنند .

اين پيمانه ميتوانند يك سطل فلزي باشد كه با تقريب گيري ميتوان به ميزان پر بودن خاك سطل براي هر كمپوست پي برد.

معمولن خاك ها را ( كه به صورت كيسه كيسه شده شبيه كيسه برنج همراه با دوخت در كارخانه ارسال شده ) در يك محل برش داده و به صورت تپه مانند در مي آورند و بوسيله بيل آن را در داخل سطل مي ريزند.

در داخل سالن پس از انتقال خاك ها آنها را به اين صورت كه هر سطل بر روي يك كمپوستريخته شود خالي كرده و اين كار را براي كليه كمپوست ها انجام ميدهيم . در اين مرحله نيازي به صاف كردن خاك ها نيست و بهتر است تا پايان مرحله اول اقدام به صاف كردن خاك ها نكنيم .( بر حسب تحربه اين روش سرعت و بازدهي بيشتري دارد )

در آموزش جلسه بعد 2 نوع روش خاكدهي توضيح داده خواهد شد . و مزايا و معايب هر يك نيز در جلسات آتي شرح داده ميشود

براي انجام خاك دهي خشك به توضيح زير توجه نماييد

اصطلاح خاكدهي خشك به اين معناست كه ما خاك را بدون افزودن هيچ نوع قارچ كش و يا آب به روي كمپوست ها ميريزيم

در اين روش كه در كنار مزاياي آن داراي معايبي است خاك را پس از پيمانه زدن -- كه در جلسه قبل توضيح داده شد -- به روي كمپوست ها ميريزيم و در همان روز اقدام به آبدهي سبك مينماييم .

* آبدهي كمپوست ها پس از خاكدهي در جلسات بعد كاملا توضيح داده خواهد شد ولي معمولا زمان آبدهي كمي تجربي بوده و در برخي اوقات اين زمان به روز دوم نيز به تاخير مي افتد

معايب و مزاياي خاكدهي خشك

مزايا :
    خاك در اين روش بدليل كم آب بودن سبك بوده و زمان حمل و صاف كردن بسيار راحت تر از خاك خيس بوده و انعطاف پذير تر است
    مدت زماني كه در روش خاكدهي تر در زمان خاكدهي صرف ميشود در اين روش صرفه جويي ميگردد

 
معايب :
    رشد ديرتر ميسليوم هاي قارچ به داخل خاك
    عدم يكنواختي در زمان باردهي و عدم توازن در فلش هاي مختلف و باردهي بالاي فلش اول
    فشرده شدن خاك در زمان آبدهي و كم بودن فضاي تنفس

بنابراين اكثر سالن هاي مجهز و بزرگ توليد قارچ از روش دوم استفاده ميكنند كه بوسيله آبخاك خيس شده و سپس بر روي كمپوستها ريخته ميشود .

ميزان آب مورد نياز براي خيس نمودن خاكها بايد بر اساس پيمانه ريخته شود و زياد بودن آب مشكلاتي در رشد ميسليوم ها ايجاد خواهد كرد

 سي دي هاي آموزشي كه در آينده در وبلاگ قرار خواهد گرفت شامل ويدئو هايي است كه بهترين ميزان رطوبت خاك در زمان افزودن به كمپوست در آن نشان داده ميشود .

در روش خاكدهي خشك اگر با ميزان آبدهي در روزهاي 5 يا 6 اقدام به از بين بردن تعدادي ازميسليوم ها ( كپك هايي كه بعدا به قارچ تبديل ميشوند ) ننماييد احتمال باردهي بسيار زياد در اولين برداشت وجود خواهد داشت كه اين اتفاق بسيار نا خوشايند بوده و منجر به خستگي نيروي كار و مشكلاتي در فروش قارج خواهد شد.

 روش خاكدهي مرطوب
در اين نوع خاكدهي بهتر است قبل از مخلوط كردن خاك همراه آب با آزمايش يك كيسه خاك معيار مقدار آب در هر كيسه خاك را اندازي گيري كنيم تا بتوان همه خاكها را در يك زمان با آب مخلوط كنيم

ميزان مناسب آب براي مخلوط نمودن با خاك از روش زير تشخيص داده ميشود

    ريحتن يك يا نصف از يك كيسه خاك در ظرفي كه امكان مخلوط كردن خاك پوششي قارچ و آب در آن وجود داشته باشد
    افزودن كمي آب و مخلوط كردن خاك همراه با آب
    اندازه گيري و دقت در مقدار آب ريخته شده در خاك
    برداشتن يك مشت خاك و فشار دادن خاك در دستتان
    در نهايت چكيدن يك قطره آب با فشردن خاك ( در سي دي مربوط به خاكدهي كه به زودي در سايت قرار ميگيرد اين نكته در فيلم آموزشي نشان داده ميشود )

بعد از پيمانه زدن ميزان آب و خاك آماده سازي خاك را شروع ميكنيم

    چند كيسه از خاك هاي پوششي را از كيسه ها خارج ميكنيم و بر روي هم انباشته ميكنيم


    مقدار آبي كه براي هر كيسه خاك پيمانه زده بوديم را بر اساس تعداد كيسه هاي خالي شده به خاك مي افزاييم
    قبل از ريختن آب بر روي خاكها به آب بهتر است به ميزان يك قاشق غذا خوري كاربندازيم به هر 20 ليتر آب اضافه كنيم ( البته استفاده نكردن از قارچ كشها توصيه ميشود ! ولي اين روش پيشگيري از كپك سبز و برخي آلودگي هاست كه بعضا مورد استفاده قرار ميگيرد و در اينجا صرفا جهت آموزش نوشته شده )
    از قبل چند بيل را شسته و با كلر ضد عفوني ميكنيم
    شروع به هم زدن خاكها كرده و تا جايي كه خاك يكدست شود به اين كار ادامه ميدهيم
    پس از آماده شدن خاك مقداري از خاك را به داخل سالن برده و در آنجا بر روي كمپوست ها ميريزيم .
    ميزان خاك موجود بر روي هر كمپوست بايد بيشتر از يك بند انگشت كمپوست را بپوشاند
    در اينجا مقدار خاكي را كه بر روي يك كمپوست ريخته ايم تا كاملا آن را بپوشاند را پيمانه ميزنيم
    ميتوان خاك خيس شده را همراه با فرقون ( البته شسته شده و ضدعفوني شده با كلر ) به داخل سالن منتقل كنيم
    در داخل سالن به ميزان خاك پيمانه شده در سطل ميريزيم و بر روي كمپوستها خالي ميكنيم و همين عمل را تكرار كرده تا خاك اضافي بر روي كمپوستها ريخته نشود
    در اين زمان نيازي به صاف كردن خاكها نيست ميتوانيد كليه خاكها را ريخته و در يك زمان همه آنرا صاف كنيد
    دقت كنيد روي كمپوستها كاملا با خاك پوشيده شده باشد و خاك زياد و خاك كم هر دو منجر به مشكلات توليد ميشود . خاك زياد باعث خواهد شد بيشتر زحمت رشد مربوط به رشد ميسليوم در داخل خاك شود و باردهي را كم ميكند - و خاكدهي كم منجر به از دست دادن رطوبت خاك و نفوذ آب به داخل كمپوست در زمان آبدهي خواهد شد.

     آموزش رايگان پرورش قارچ
    پس از صاف نمودن كليه خاكها بر روي كمپوست اقدام به پهن كردن روزنامه بر روي كمپوستها كرده و روزنامه هاي پهن شده را خيس نگه ميداريم

اگر تا بحال دوره هاي پرورش قارچ اين وبلاگ را دنبال كرده باشيد پس از توضيحات خاكدهي كه در جلسات قبل توضيح داده شده نوبت به آبدهي ميرسد.

پس از خاكدهي. كمپوست ها و پهن كردن روزنامه ها بر روي آن و خيس نگاه داشتن آن تا روز دوازدهم بايد چند بار به خاكها آبدهي كرد.براي آبدهي روزنامه هاي پهن شده بر روي كمپوستها را كمي مرطوب ميكنيم - تا اندازه اي كه قابل برداشتن باشد - اين عمل باعث ميشود روزنامه ها به يكديگر بچسبند و جمع شدنشان راحت تر باشد

آبدهي بهتر است يكبار در روز سوم ٣ - يكبار در روز هفتم ٧ - و يكبار در روز دهم ١٠صورت گيرد . البته توجه كنيد كه اين شيوه آبدهي تجربي بوده و شايد هر پرورش دهنده شيوه خاصي درآبدهي داشته باشد و شيوه هايي متفاوت از شيوه اي كه در بالا گفته شد را بشنويم .

آبدهي خاك بايد به حدي انجام شود كه به هيچ عنوان آب به داخل كمپوست وارد نشود و در حجم بيشتر آب در خاك بماند . آبدهي بيش از حد باعث ميشود تا آب به كمپوست وارد شود و باعث كشته شدن ميسليوم ها شود كه در نتيجه ورود ميسليوم( ميسليوم = كپك هايي كه در آينده به قارچ تبديل ميشوند و به رنگ سفيد هستند ) به داخل خاك كند ميشود

در روش آبدهي بالا آبدهي سنگين مد نظر ما است . اين نوع آبدهي با آبدهي سبك كه در آن تنها سطح روي خاك مرطوب ميشود تفاوت دارد . در اين روش بايد كليه خاك موجود بر روي كمپوست خيس شود .

بهترين راه براي آبدهي استفاده از آبپاش هايي است كه بر روي شلنگ آب نصب ميشوند و آب در آن به شكل دوش آب خارچ ميشود . توجه داشته باشيد كه باز بودن آب بايد به حدي باشد كه در زمان آبدهي باعث جابجا شدن خاكها نشود

هيچگاه نبايد آب به صورت مستقيم بر روي كمپوست با فشار ريخته شود

پس از آبدهي كمپوست ها بايد روزنامه هايي جديد به روي آنها پهن شود و دوباره روزنامه هاي پهن شده را نيز مرطوب كرد . مرطوب نگاه داشتن روزنامه ها تا روز دوازدهم بايد انجام شود و تقريبا هر چند ساعت يكبار اين عمل بايد تكرار شود تا محيطي مرطوب در زير روزنامه ها ايجاد تا محلي مناسب براي رشد كپك ها ايجاد شود

از روز ورود كمپوستها به سالن ١٢ روز طول كشيد تا ميسليوم ها در كمپوست رشد كنند . در اين دوره هيچ نيازي به وجود رطوبت در سالن نيست . در ١٢ روز دوم كه بعد از خاكدهي آغاز ميشود وجود رطوبت در سالن به دليل مرطوب نگاه داشتن خاكها ضروري است . البته روزنامه ها در ايجاد رطوبت موثر هستند و بخش عمده اي از رطوبت را تامين ميكنند ولي در صورتي كه رطوبت ساز يا دستگاه تامين رطوبت در سالن نباشد مجبور هستيم در فواصل كوتاه مدت اقدام به مرطوب كردن روزنامه ها كنيم

حتما در سالن شما وجود محلي براي خروج آب ضروري است . هم در زمان شستشوي سالن و هم در زمان آبدهي مقدار زيادي آب بايد از سالن خارج شود

در زمان آبدهي كمي هواي سالن خنك ميشود.   

از اينكه كمي در بروز رساني وبلاگ تاخير بود متاسفم . تنها در پايان روز امكان بروز رساني وبلاگ رو دارم ولي به دليل استقبالي كه دوستان از خدمات مشاوره اي داشتند كمي درگير پاسخ دادن به دوستان بودم ولي مشكلات پرشين بلاگ هم مزيد بر علت بود . چراكه چند روزي صفحات وبلاگ ديده نميشد و بروز رساني هم چندان فايده اي نداشت

الان در چه مرحله اي هستيم ؟

خريد كمپوست --> انتقال به سالن --> ١٢ روز اول --> پاره كردن پلاستيك كمپوستها --> ١٢ روز دوم   --> خاكدهي به كمپوستها --> نگهداري سالن پرورش قارچ --> رافلينگ تا شوك دهي


پس از خاكدهي سالن پرورش قارچ و مرطوب نگاه داشتن آن كم كم شاهد رشد كپك ها در خاك خواهيم بود . اين كپك ها سفيد رنگ هستند و با آن كپك هايي كه قبلا ميشناختيم كاملا متفاوتند .

كپك ها به مرور در داخل خاك رشد ميكنند تا به سطح خاك رسيده و با كنار زدن روزنامه ها قابل رويت باشد

مرطوب نگاه داشتن روزنامه ها تاثير بسياري در رشد بهتر ميسليوم ها خواهد داشت ولي بايد توجه كنيد كه آب زيادي به روزنامه ها ندهيم چراكه كمي بي دقتي و اشتباه منجر به ورود آب به داخل كمپوست ها خواهد شد .

بهترين دماي داخل كمپوست در اين دوره نيز ٢٧ درجه است . به اين صورت كه دماسنج ميله اي را داخل كمپوست قرار داده و دماي كمپوست را چك ميكنيم . بهتر است دماسنج را از روي روزنامه ها به داخل كمپوست قرار دهيم و تا پايان و تخليه كمپوست ها در داخل آن باشد . توصيه ميشود در قسمتها و طبقات مختلف دماسنج را قرار دهيم و ميانگين دمايي اين نقاط را ، دمايي بين ٢٧ تا ٢٩ نگاه داريم .

هوادهي در اين دوره نيز نقش زيادي دارد توصيه ميكنم هواي تازه را به سالن وارد كنيد كه بهترين رشد را داشته باشيد . ولي حواستان به ميزان رطوبت و از دست ندادن آن نيز باشد

رافلينگ : رافلينگ در توليد و پرورش قارچ خوراكي يكي از گزينه هاي تقريبا اختياري به حساب مي آيد . ميتوانيد انجام دهيد يا انجام ندهيد ولي رافلينگ چيست ؟
پس از رشد كپك ها در خاك آنها به صورتي تقريبا نا هماهنگ در كمپوست ديده ميشوند . اين كپك ها در آينده با سرد كردن سالن به يكديگر نزديك شده و تبديل به گره و در نهايت به اصطلاح -- سر -- سنجاقي شكل و در نهايت نيز به شكل دكمه هاي كوچك تبديل ميشوند و نامقارچ دكمه اي هم به دليل شباهت اين قارچ هاي تازه متولد شده به دكمه است
اگر اين كپك ها به همان صورت رشد كنند در يك جا از كمپوست شاهد تعداد زيادي قارچ خواهيم بود و در جاي ديگر خاك ما خالي از قارچ ديده ميشود و يا در روز اول باردهي بار بسيار زيادي در فلش اولمان خواهيم ديد كه فروش آن مشكل ميشود .

براي رفع اين مشكل در روز ششم يا هفتم -- معمولا توسط پنجه دست -- خاك روي كمپوستها را زير و رو كرده تا اين گره ها يكنواخت شوند و به دو روش نيز صورت ميگيرد .
رافلينگ سطحي : با نوك انگشتان دست تنها خاك روي كمپوستها به عمق يك سانتي متر را جابجا ميكنيم

رافلينگ عمقي : همان روش توضيح داده شده در بالا كه خاك به كلي در آن جا بجا ميشود

فقط در رافلينگ قارچ توجه كنيد كه خيلي با خاك بازي نكنيد . اين امر منجر به ضعيف شدن كمپوست ميگردد
چرا بعضي رافليگ را انجام نميدهند . رافلينگ به اين دليل انجام ميشود كه ميزان باردهي قارچ تقسيم شده و در چند روز صورت بگيرد ولي اين روش بي ضرر هم نخواهد بود و منجر به كاهش توليد ميشود چرا كه شما زحمت كمپوست براي رشد را در چند روز به هدر ميدهيد  . در نهايت براي تازه كار ها رافلينگ گزينه مناسبي است
بهتر است آبدهي بعد از رافلينگ انجام شود . البته به آبدهي توجه كنيد كه هيچ گاه به هيچ وجه آب به داخل كمپوست نرسد .
پس از رافلينگ دوباره -- بهتر است روزنامه هاي جديد -- به روي كمپوستها بچينيد

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.