این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه پرورش قارچ استفاده شده 

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود بسیار موفق بوده است

بهترین مجموعه برای کسب و کار زود بازده از ابتدا تا انتهای پرورش قارچ و کسانی که به فکر کسب درآمد و موفقیت در این کار پرسود هستند100 درصد توصیه میشود.

خرید آموزش پرورش قارچ

۰۹:۳۴:۲۲ | نويسنده : كارگاه قارچ
 
تجهيزات تنظيم درجه حرارات سالن پرورش قارچ
دستگاه رطوبت شاز و مه پاش سالن قارچ
مقايسه اي بين رطوبت ساز و مه پاش
  ميدانيم كه تنها شباهت اين دو دستگاه در توليد رطوبت انها است ، اما كداميك در پرورش قارچكارآيي بيشتري دارد ؟
مزاياي رطوبت ساز :
رطوبت ساز توليد رطوبتي با حجم بالا در مدت زمان كوتاه دارد كه از اين نظر براي توليد قارچ بسيار مناسب است، و همچنين مصرف برق آن در حد يك كولر آبي است
اين وسيله را ميتوان به راحتي در هر قسمت از سالن به كار انداخت . البته با توجه به دور بودن از كمپوستها زيرا در صورت نزديكي قطرات آب به روي كمپوستهاي نزديك به آن مينشيند و اين اصلا براي كمپوستها شرايط خوبي نخواهد بود.

قيمت اين وسيله بسيار مناسب است و در مقايسه با ميزان پوشش رطوبت در سالن كاملا بهصرفه است

معايب دستگاه رطوبت ساز :
اين وسيله بايد دور از كمپوستها قرار بگيرد .
در اين وسيله مقداري آب در هر بار استفاده به هدر ميرود كه در برخي مدل ها اين مشكل بيشتر و در برخي كمتر يا وجود ندارد
مزاياي دستگاه مه پاش :
اين وسيله كم سر و صداتر است و رطوبتي كه توليد ميكند بسيار يكنواخت و با قطرات بسيار ريز آبكه شبيه به مه است ، شرايط ايده آل رطوبتي را در سالن ايجاد ميكند

برق مصرفي كمي دارد و اين نيرو بوسيله آداپتور موجود در دستگاه تامين ميشود

هدر رفت آب در اين وسيله تقريبا صفر است زيرا تمامي آب موجود در سيستم به صورت مه از وسيله خارج ميشود

 

معايب مه ساز :
اين دستگاه براي مساحت هاي زياد كارآيي زيادي ندارد .
ميزان هزينه در مقايسه با دستگاه رطوبت ساز اصلا قابل مقايسه نيست و براي خريد اين وسيله بايد چندين برابر رطوبت ساز هزينه كرد
سرعت پخش شدن رطوبت در اين وسيله بسيار پايين است و احتمال نرسيدن رطوبت به انتهايسالن و تجمع مه در نزديكي دستگاه بسيار زياد استاستفاده از فن سيركوله در سالن قارچ

    

فن هاي سيركوله در سالن هاي پرورش قارچ كاربرد زيادي دارند . شايد در نظر اول استفاده از انها چندان واجب نباشد


خوب البته در سالن هاي كوچك خانگي توليد قارچ و يا سالن هاي پرورش قارچ كه از بيش از 3 طبقه استفاده نميكنند چندان هم واجب نباشد .
در سالن هاي پرورش قارچ در خانه باد خارج شده از كانال هاي كولر كه از بالا به صورت عمودي به پايين حل داده ميشود همين چرخش مورد نياز هوا را ايجاد ميكند


ولي سالن هاي پرورش قارچ صنعتي چطور ؟ آنها به سيركوله نياز دارند ؟
ما به اين موضوع كه خيلي از كارخانجات از فن هاي سيركوله استفاده نميكنند كاري نداريم ، و اين حقيقتيست كه با مشاهده سالن هاي سنتي تر به آن پي خواهيم برد.


هدف از استفاده از فن سيركوله بيشتر جابجايي سريع هوا در مواقع مورد نيازمان است، فن هاي سيركوله بيشترين زمان روشن بودنشان پس از آبياري سالن است يعني زماني كه كلاهك قارچكاملا خيس شده و بايد هر چه سريعتر اين قطرات آب از روي آن خشك شود.


اگر سالن شما داراي هواي يكنواختي نباشد ، يعني زماني كه به طبقات بالاتر ميرويد اين موضوع را حس ميكنيد كه هوا چند درجه با هواي پايين قفسه ها تفاوت دما دارد ، در اين زمان است كه بايد فن هاي سيركوله اي كه به شكل عمودي هوا را جابجا ميكنند روشن شوند، در اين حالت هوار گرمبالا به پايين حل داده مبشود و همين منجر به يكنواخت شدن دماي سالن خواهد شد

 

نتيجه اي كه در پايان ميگيريم آن است كه داشتن فن هاي سيركوله براي هر نوع سالن توليد قارچواجب است ، البته داشتن بي ضرر است اما نداشتنش ممكن است منجر به ضرر هاي هنگفتي در زمان توليد شود و قارج را از بازار پسندي خارج كند

بهترين روش براي آبدهي سالنهاي پرورش قارچ


شايد بنظر بيايد كه آبدهي سالن كشت قارچ را به راحتي متوانيم بوسيله يك شيلنگ آب انجام دهيم . پيچيدگي خاصي به نظر نرسد . اما در واقع بهتر است اين موضوع را در نظر داشته باشيم كه آبدهي براي قارچ نيز به امكاناتي نياز دارد كه بدون آنها شايد كارمان كمي سخت و غير اصولي انجام شود.

 

براي ساخت يك سيستم آبدهي براي سالني با حداقل 150 متر زير بنا بهتر است طبق نقشه زير انجام دهيم

يك منبع آب كه كار ذخيره آب را نيز براي ما انجام ميدهد

اين منبع آب از خروجي خود بايد به پمپ آب متصل شود تا آب موجود در آن به فشار به سمتسالن فرستاده شود

البته برخي منبع آب را در ارتفاع قرار ميدهند تا ديگر به پمپ نياز نباشد ، اما اينكار فشار آب مورد نياز ما را تامين نخواهد كرد.

پمپ آبي كه براي اينكار مورد نياز ما است ، از نوع متوسط آن است كه خيلي هم گران نيستند . آنها به يك شناور در بالاي خود نيز نياز دارند كه براي قطع شدن اتصال در زمان بستن آب پس از آبياري و خاموش شدن اتوماتيك پمپ مورد نياز است.


اين تجهيزات را از فروشنده ميخواهيم

خوب تقريبا توضيحات كامل شده و كافيست لوله را به خروجي پمپ متصل كنيم و باقي توضيحات به لوله كش مربوط است اما نكته هايي كه در استفاده از پمپ وجود دارد را بايد توجه كرد.

اول اينكه اگر تصميم داريد كه پرورش قارچ به انتهاي پمپ شلنگ متصل كنيد بايد بدانيد كه ممكن است شلنگ در اثر فشار بالا بتركد كه براي جلوگيري بايد از شلنگ مناسب استفاده كرد و پس از هر بار آبياري كمپوستها شير ورودي آب به سالن پرورش قارچ را بست تا در زمان نبودن ما در سالن تركيدگي در شلنگ آب ايجاد نشود.

و اگر ميخواهيد از لوله كشي استفاده كنيد بهتر است بدانيد كه اگر لوله ها محكم به ديوار يا سقف متصل نشود در زمان روشن شدن پمپ سر و صداي زيادي خواهد كرد

در زماني كه بخواهيم از سموم در سالن استفاده كنيم منبع آب كارآيي خود را نشان ميدهد و كافيست مقدار مناسبي را در آن ريخته و آبياري كنيم

البته بايد توجه داشت كه پس از پايان سم زني منبع را كاملا بشوييم

برچسب‌ها: ،


نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]