پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آفات، بيماري ها و اصول بهداشتي قارچ

آموزش توليد و پرورش قارچ دكمه اي و صدفي ، پرورش قارچ در منزل ، توليد قارچ ، پرورش قارچ ، كتاب و فيلمهاي آموزشي پرورش قارچ

آفات و بيماري هاي قارچ دكمه اي

۳,۵۸۸ بازديد
آفات و بيماري هاي قارچ دكمه اي
نكته مهم: ميزان برداشت محصول را بطه مستقيمي با كنترل افات دارد
از اين روبايد در پيشگيري از آلودگي اهتمام كامل نمود
مبارزه با آفات درمان ندارد و صرفا جهت پيشگيري مورد استفاده قرار مي گيرند
آفات شامل
مگس هاي قارچ خور
نماتد
كنه
بيماري ها شامل
بيماري هاي قارچي
ورتيسيليومي، مايكوگن، دنپلان، كپك تار عنكبوتي و انواع كپك ها
بيماري هاي باكتريايي
لكه قهوه اي باكتريايي
ويروسي
ويروس ايكس

انواع قارچ و بيماريهاي قارچ ها

۲,۷۷۱ بازديد
انواع قارچ و بيماريهاي قارچ ها
دسته‌بندي
بيش از 38 هزار نوع قارچ وجود دارد كه بعضي از آنها سمي اند و بعضي از آنها قابل خوردن مي باشند. رنگ، شكل و اندازه ي قارچ ها مي تواند خيلي متنوع و مختلف باشد. سلسلهٔ قارچها به دو شاخهٔ قارچ‌هاي كاذب و قارچ‌هاي حقيقي تقسيم بندي مي‌شوند. قارچ‌هاي حقيقي خود به پنج زير شاخه تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از: ماستيگومايكوتا، زيگومايكوتا، آسكومايكوتا، بازيديومايكوتا و دئوترومايست.

بعضي از قارچ‌ها با تثبيت نيتروژن به گياهان كمك مي‌كنند و بعضي ديگر به خاطر داشتن اين ويژگي با گياهان به طور همزيست زندگي مي‌كنند.

كپك عنواني كلي‌است كه به همهٔ گونه‌هاي قارچهاي ذره‌بيني كه به صورت رشته‌هاي چندسلولي رشد مي‌كنند اطلاق مي‌شود.

قارچها انواع خوراكي نيز دارند كه زيرشاخه بازيديومايكوتا و از نوع قارچ چتري هستند. قارچ‌هاي خوراكي از لحاظ نوع تغذيه‌شان به دو دستهٔ: تجزيه‌كننده‌هاي اوليه و تجزيه‌كننده‌هاي ثانويه تقسيم مي‌شوند: تجزيه‌كننده‌هاي اوليه به دسته‌اي از قارچها اطلاق مي‌گردد كه توانايي تجزيهٔ سلولز و بقاياي مردهٔ گياهي را دارند؛ اما تجزيه‌كننده‌هاي ثانويه براي رشد و تغذيه به محيطي احتياج دارند كه قبلا توسط ريزسازوارهها (ميكروب‌ها) تجزيه شده باشند. طبق طبقه‌بندي فوق قارچهاي Agaricus SPP. و Volvariella SPP. در دستهٔ قارچهاي تجزيه كنندهٔ ثانويه و Polurotus SPP. و (Shitake)Lentinus SPP. در دسته قارچهاي تجزيه كنندهٔ اوليه قرار مي‌گيرند. قارچ‌هاي سمي متعددي نيز در طبيعت رويش دارند. تغذيه از اين قارچ‌ها منجر به بروز علايم متعدد رواني و جسمي تا مرگ مي‌گردد.[۳]

بيماري‌هاي قارچي
قارچها (به خصوص مخمرها) موجب برخي بيماريها در انسان مانند كچلي مو و ناخن، كريپتوكوكوزيس و كانديديازيس مي‌شوند.

حشره كش ها و سموم مورد استفاده قارچ

۲,۲۳۶ بازديد
حشره كش ها و سموم مورد استفاده قارچ

عمده ترين حشره كُش هاي مورد استفاده عبارتند از
ديازنون
مالاتيون
لِندين
سِوين – اسم تجاري ( كارباريل ) – براي مبارزه با حلزون و كرم برگ خوار
تيونازين
آترازول
پِري ميفوس مِتيل
گوزاتيون
كه در ضدعفوني سطح بسترهاي كمپوست و كنترل حشرات به كار مي رود
كنه كُش ها
نيسرون
آبامِكتين
نئورون – اسم ايراني  برو مو پُروپيلات
اورتوس     بسيار خوب است
تتراديفون

نحوه ضدعفوني خاك پوششي قارچ

۳,۷۹۰ بازديد
نحوه ضدعفوني خاك پوششي قارچ
به منظور از بين بردن عوامل زنده زيان آور از قبيل آفات، قارچها، نماتُدها، باكتريها و غيره لازم است خاك پوششي را ضدّعفوني مي كنيم. در مراكزي كه استفاده از بخار آب گرم وجود دارد معمولاً خاك پوششي به مدت 6 ساعت با بخار آب در دماي 60درجه سانتيگراد پاستوريزه مي شود. (همانند پاستورازيسيون كمپوست در سطح وسيع در سطح محدود مي توان براي ضدّعفوني كردن خاك پوششي از فُرمالين و كلروپيكرين استفاده مي شود. براي اين منظور خاك پوششي را در لايه اي به قطر 15 سانتيمتر روي يك لايه صاف سيماني پخش مي نمايند و سپس فُرمالين 4% روي آن مي پاشند ، مجدداً لايه دوم با همين ضخامت پخش شده و سطح آن را با پلاستيك پوشانده و به همان ترتيب لايه سوم و چهارم نيز فُرمالين پاشي مي گردد و بلافاصله سطح آن با پلاستيك پوشانده مي گردد پس از 2 تا 3 روز گاز فُرمالين كاملاً در لايه هاي خاك نفوذ كرده و آن را استريل مي نمايند. معمولاً براي ضدّعفوني يك متر مكعب خاك پوششي حدود 600 تا 700 ميلي ليتر فُرمالين 37% در 10 ليتر آب نياز مي باشد