پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

توليد بذر قارچ

آموزش توليد و پرورش قارچ دكمه اي و صدفي ، پرورش قارچ در منزل ، توليد قارچ ، پرورش قارچ ، كتاب و فيلمهاي آموزشي پرورش قارچ

تهيه اسپان قارچ با استفاده از بذر غلات

۲,۷۹۰ بازديد
تهيه اسپان قارچ با استفاده از بذر غلات
در اين روش 10 كيلوگرم گندم را به مدت 15 دقيقه در 15 ليتر آب مي جوشانند، شعله را خاموش نموده و اجازه مي دهند تا دانه هاي گندم 15 دقيقه ديگر داخل آب جوشيده باقي بمانند به اين ترتيب دانه گندم كاملاً نرم مي شود. گندم ها را داخل يك صافي يا اَلك مي ريزند تا آب اضافي از آن خارج شود، سپس آن را روي يك تكه پارچه يا كاغذ روزنامه پهن نموده تا خنك شود و آب موجود در سطح آنها تبخير گردد، در اين هنگام مقدار 120 گرم سولفات كلسيم ئيدراته و 30گرم كربنات كلسيم را به دانه ها اضافه نموده و خوب مخلوط مي نمايند. سولفات كلسيم از بهم چسبيدن دانه ها جلوگيري مي كند و كربنات كلسيمPH مناسب را فراهم مي آورد

بذر قارچ هاي خوراكي

۲,۵۵۲ بازديد
بذر قارچ هاي خوراكي
آن بخش از اندام هاي قارچ را كه به پرورش دهندگان هنگام كشت در بستر مورد استفاده قرار مي دهند در اصطلاح اسپان مي گويند كه مساوي بذر در گياهان آلي در نظر گرفته مي شود
در واقع اسپان انتقال عضوي از بافت قارچ در شرايط استريل بر روي دانه گندم يا غلات ديگر مي باشد. كيفيت بذر پايه و اساس موفقيت در توليد قارچ خوراكي است. چنانچه بذر يا اسپان فاقد كيفيت مطلوب باشد، موفقيتي در كشت قارچ حاصل نخواهد شد هرچند ساير شرايط كاملاً مهيا باشد

آموزش كشت اسپر قارچ

۲,۴۲۵ بازديد
آموزش كشت اسپر قارچ

اسپر قارچ را نمي توان مستقيما كاشت زيرا امكان دارد همراه با اسپر قارچ تعداد زيادي قارچهاي سمي و غير مفيد وجود داشته باشد. بنابراين بايستي از اسپر آماده كاشت بنام اسپون كه در محيط كاملا استريل، محفوظ و سلكته شده رشد كرده و به حالت خواب در آورده اند استفاده نمود.
طرز عمل و تهيه آن بدين ترتيب است كه اسپر قارچ خالص شده را در محيط كاملا استريل آزمايشگاه قبلا پرورش داده، بطوريكه ميسليوم قارچ رشد خود را شروع نمايد. سپس آنرا در حالت عقيم برده و مانع رشد بيشتر آن مي شوند و در محيط كاملا استريل و محفوظ بنام اسپون قارچ به فروش مي رسانند.