پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آموزش توليد كمپوست قارچ

آموزش توليد و پرورش قارچ دكمه اي و صدفي ، پرورش قارچ در منزل ، توليد قارچ ، پرورش قارچ ، كتاب و فيلمهاي آموزشي پرورش قارچ

آموزش روش تهيه كمپوست

۵,۸۵۹ بازديد

آموزش روش تهيه كمپوست

آموزش تهيه كمپوست

سابقا محيط كشت قارچ دكمه اي فقط كود اسب بود اما از آنجايي كه تهيه اين كود در مقياس وسيع امكان پذيرنبود از مواد ديگري مانند كاه گندم – كود مرغ و سنگ گچ طي فرايندي به نام كمپوست سازي ( بستر سازي يا كود سازي) محيط كشت مصنوعي با خواص كود اسب تهيه شد كه به مراحل مختلف آن مي پردازيم.

1ـ فاز اول كمپوست سازي 

 مرحله اول تهيه كمپوست از بستر سازي شامل خيس كردن و انباشت مواد اوليه به مدت ۵ تا ۷ روز بوده كه در سيستم ماشيني معمولاً ۳تا ۴روز است. چهار مرحله قالب زني كه به مدت ۳ تا ۵ روز و معمولا ۴ روز انجام ميشود. قالب زني در سيستم ماشيني ۳ مرحله وهر۳  روز يك بار انجام مي شود. بنا بر اين در سيستم ماشيني طول پروسه  فاز اول حداقل۵ تا ۱۴ روز كاهش مي يابد

آموزش مراحل به عمل آوري كمپوست به روش دراز مدت

۳,۲۵۶ بازديد
آموزش مراحل به عمل آوري كمپوست به روش دراز مدت
روز اول: خيس نمودن كاه و كلوش، مخلوط كردن مكمل هاي غذايي و انباشته نمودن كمپوست
     روز چهارم: اولين مرحله زير و رو كردن كمپوست و قالب زني مجدد كمپوست
      روز هشتم: دومين مرحله زير و رو كردن كمپوست و قالب زني مجدد كمپوست
      روز دوازدهم: سومين مرحله زير و رو كردن كمپوست و قالب زني مجدد كمپوست
      روز شانزدهم: چهارمين مرحله زير و رو كردن كمپوست و قالب زني مجدد كمپوست
     روز بيستم: آخرين مرحله زير و رو كردن كمپوست
در اين روش به جز پودر سنگ گچ را در سومين و چهارمين مرحله زير و رو كردن كمپوست به مقدار كافي اضافه مي نمايند
در آخرين مرحله زير و رو كردن كمپوست 20 ليتر محلول آب حاوي 40 ميلي ليتر سمّ مالاتيون روي كمپوست مي پاشند تا آفات و حشرات درون كمپوست از بين بروند
البته از سموم ديگر مانند: 1- ديازيون، 2- گوزاتيون (آزينفوس متيل)، 3- ملاتيون، 4- آترازول، 5- ليندين، 6- تيونازين، 7- دروسپان مي توان به اين منظور استفاده نمود حشره كش هستند
از سنگ گچ براي گرفتن رطوبت اضافي و جلوگيري از بهم چسبيدن كمپوست استفاده مي شود
براي كمپوستهاي طبيعي آخرين مرحله برگرداندن كمپوست به جاي روز بيستم روز شانزدهم ميباشد

مزاياي كمپوست مصنوعي در توليد قارچ

۳,۰۵۱ بازديد
مزاياي كمپوست مصنوعي در توليد قارچ
كمپوست مصنوعي نه تنها از نظر كيفيت قابل مقايسه با كمپوست طبيعي است بلكه در بعضي موارد نيز محصول بيشتر با كيفيت بالاتري از آن بدست مي آيد كه اين افزايش محصول بيشتر به دليل هوادهي مطلوبي است كه در بستر بوجود مي آيد با گسترش صنعت توليد قارچ و كمبود كود اسبي براي توليد كمپوست بر اهميت كمپوست مصنوعي افزوده شد و استفاده از كمپوست مصنوعي در بسياري از كشورها به ويژه خاورميانه رواج روزافزوني يافته است. اين كمپوست از نظر كيفيت و بافت تا حدود زيادي يكنواخت بوده و شرايط مطلوبي را براي توسعه مسليوم قارچ ايجاد مي نمايد. البته در صورت كاهش رطوبت هوا كمپوست نيز سريعتر خشك مي شود

به تجربه مشاهده شده است كه مخلوط مساوي از كود طبيعي و كود مصنوعي داراي بافت فيزيكي بسيار مطلوبي خواهد بود و پس از بذر پاشي يا عمل تلقيح در بستر افزايش غير طبيعي دما ديده نمي شود و كمپوست نيز به سرعت خشك نمي شود

خاك پوششي بستر سالن هاي پرورش قارچ

۴,۰۴۱ بازديد
خاك پوششي بستر سالن هاي پرورش قارچ
به تدريج با رشد اسپان قارچ در كمپوست شبكه مسليومي سفيدرنگي در سطح بستر تشكيل مي شود كه به تدريج به صورت يك پوشش يكنواخت سفيد در سطح بستر مشاهده مي گردد. در اين هنگام بايد سطح بستر با خاك پوششي مناسب پوشانده شود كه به اين عمل لايه كِشي گفته مي شود. – بعد از 14 تا 15 روز
به خاك پوششي روكش بستر گفته مي شود
** خاك پوششي يكي از مراحل اساسي در توليد و پرورش قارچ دكمه اي مي باشد. خاك پوششي به منظور متوقف كردن رشد رويشي قارچ و وادار كردن مسليوم به توليد اندام باردهي مورد استفاده قرار مي گيرد

فرمول بندي كمپوست قارچ

۲,۶۶۳ بازديد
فرمول بندي كمپوست قارچ
يك الگوي ثابت و استاندارد در سراسر دنيا براي تهيه كمپوست قارچ وجود ندارد، هدف اساسي از فرمولبندي كمپوست ايجاد تعادل بين كربن و ازُت موجود در كمپوست مي باشد
ميزان ازُت موجود در كمپوست در مرحله شروع كمپوست سازي حدود 5/1% وزن خشك مواد است و نسبت كربن به ازُت برابر 25 تا 30 مي باشد در حاليكه در پايان مراحل آماده سازي كمپوست مقدار ازُت 2 تا 3/2% بوده و نسبت كربن به ازُت در كمپوست 1 : 17 مي باشد
براي پرورش قارچ دكمه اي از دو نوع كمپوست استفاده مي شود
الف- كمپوست طبيعي: به كمپوستي كه مخلوطي از كاه و كود اسبي تهيه شود اصطلاحاً كمپوست طبيعي مي گويند

نحوه توليد كمپوست قارچ

۲,۰۶۰ بازديد
نحوه توليد كمپوست قارچ
روش عمده براي توليد كمپوست وجود دارد
الف- روش دراز مدت : يك روش قديمي و اوليه بوده و براي توليد كمپوست به منظور كشت قارچ در سطح تجاري مناسب نيست. البته به علت گراني تكنولوژي روش كوتاه مدت، در بيشتر كشورهاي آسيايي هنوز از روش دراز مدت براي تهيه كمپوست استفاده مي گردد. تهيه كمپوست با اين روش داراي مراحل ذيل مي باشد
خيس كردن كاه و كلوش: اولين گام در تهيه كمپوست خيس كردن كاه و كلوش مي باشد در اين روش كلوش مصرفي را به صورت لايه نازك در سطح سوله پخش مي نمايند و با پاشيدن آب فراوان بر روي آن طي مراحل مختلف آن را خيس مي نمايند به نحوي كه كاملا اشباح از آب شود و نتواند آب بيشتري را جذب نمايد، به اين ترتيب در اين مرحله رطوبت كاه به 75% مي رسد. يك تُن كاه خشك تقريباً نياز به 5000ليتر آب براي رسيدن به نقطه اشباح دارد

نكاتي در رابطه با كود ورمي كمپوست

۱,۹۳۷ بازديد
نكاتي در رابطه با كود ورمي كمپوست

    از يخ زدگي كمپوست درخارج از سالن در زمان خريد جلوگيري كنيدتا حد امكان تا پيش از ورود كمپوست به سالن آنرا در محيط آلوده قرار ندهيد
    از انباشتن كمپوست ها بر روي هم خودداري كنيد
    به محض ورود كمپوست به داخل سالن در صورت نداشتن سوراخهاي سطحي در كمپوست هاي بلوكي تعدادي حفره توسط جسمي نوك تيز بر روي آن ايجاد كنيد
    در زمان قرار دادن كمپوست در محل اصلي آن در سالن با ضرباتي آنرا مسطح نماييد تا پي از رشد ميسليوم ها كه در آن زمان كمپوست ها فشرده و غير قابل مسطح كردن ميشوند مشكلي ايجاد نشود
    اگر دماي كمپوست در داخل سالن بالا رود كم كردن دماي آن به مراتب سخت تر از گرم كردنكمپوست است به اين دليل كه با گرم شدن فعاليت كمپوست چند برابر ميشود .
    كمپوست هايي كه كيسه آنها پاره شده در روز اول ورود به سالن اقدام به چسباندن كيسه هايشان كنيد
    براي چيدمان قفسه ها از كمپوست هاي طبقات بالا شروع كرده و به ترتيب طبقات پايين تر را پر كنيد
    اگر سالن شما اجازه ميدهد از چرخ يا فرقون براي حمل تعدادي كمپوست تا محل چيدمان استفاده كنيد . حمل تك تك كمپوستها باعث خستگي زيادي ميشود
    حتما براي خريد كمپوست زمان بندي را فراموش نكنيد . فلش همزمان چند سالن باعث مشكلات بسياري ميشود